Xe Ôtô được lắp 1 biển sô dài và 1biển số ngắn

Xe Ôtô được lắp 1 biển sô dài và 1biển số ngắn 1

Bộ Công an đề xuất xe ô tô được lắp 2 biển số, gồm 1 biển số dài và 1 biển số ngắn, thay vì 2 biển số ngắn có kích thước giống nhau như hiện hành.

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo lần 2 Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo dự kiến, thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ 1.7, thay thế Thông tư 58/2020 quy định về cùng nội dung.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới liên quan đến quy trình cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe.

Trong đó, với quy định về biển số xe, Bộ Công an đề xuất xe ô tô được gắn 2 biển số, gồm 1 biển số kích thước ngắn (chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm) và 1 biển số kích thước dài (chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm).

Các doanh nghiệp được Bộ Công an đầu tư dây chuyền sản xuất biển số và được Cục CSGT Bộ Công an quản lý, nghiệm thu chất lượng sản phẩm biển số mẫu ban đầu (kích thước, chất lượng, bảo mật) và định kỳ kiểm tra cơ sở sản xuất biển số.

Biển số xe phải được quản lý chặt chẽ theo quy định; kết nối dữ liệu của cơ sở sản xuất biển số với Cục CSGT để thống nhất quản lý, sản xuất, cung cấp biển số xe.

Xe Ôtô được lắp 1 biển sô dài và 1biển số ngắn 2

Thông tư 15/2014, Bộ Công an quy định xe ô tô có 2 biển số, gồm biển số dài (chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm) và biển số ngắn (chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm). Trong đó, 1 biển gắn phía trước và 1 biển gắn phía sau xe phù hợp với vị trí nơi thiết kế lắp biển số của xe.

Trường hợp thiết kế của xe không lắp được 1 biển ngắn và 1 biển dài thì được đổi sang 2 biển số dài hoặc 2 biển số ngắn, kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Đến năm 2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2020 thay thế Thông tư 15/2014, quy định xe ô tô được gắn 2 biển số ngắn, kích thước bằng nhau (chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm).

Trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc thù của xe không lắp được 2 biển ngắn, cơ quan đăng ký xe kiểm tra thực tế, đề xuất Cục trưởng Cục CSGT (xe đăng ký ở Cục CSGT) hoặc Trưởng phòng CSGT (xe đăng ký ở địa phương) được đổi sang 2 biển số dài (chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm) hoặc 1 biển số ngắn và 1 biển số dài. Kinh phí phát sinh sẽ do chủ xe chịu trách nhiệm.

Và hiện tại, theo đề xuất của Bộ Công an, xe ô tô sẽ quay trở lại việc lắp 1 biển số ngắn và 1 biển số dài.