Thông tư 24/2023 quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Cụ thể, đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Chủ xe là người nước ngoài, biển số được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập… được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ xe là tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã này thì quản lý theo mã số thuế..

Với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn này, nếu chủ xe chưa đăng ký thì biển được chuyển vào kho để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành này sang tỉnh, thành khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Biển số đã định danh được gắn sang xe cùng chủng loại

Thông tư 24 quy định, khi bán xe, chủ phương tiện được bán xe và phải nộp lại biển số, đăng ký xe cho cơ quan đăng ký để lưu vào kho. Khi người dân mua xe mới có cùng chủng loại (ô tô hoặc xe máy), công an sẽ dùng lại biển số cũ để đăng ký cho xe mới. Lúc này, công an sẽ cấp giấy đăng ký xe mới cùng biển số đã được định danh cho chủ xe trước đó.

Như vậy, biển số xe đã được định danh khi cấp lại cho người dân thì xe đó phải cùng chủng loại.

Ví dụ, trước đây anh A sở hữu ô tô tải mang BKS 29C-888.XX rồi bán đi, cơ quan công an sẽ thu hồi lại biển số và đăng ký xe. Sau đó, anh A lại mua ô tô tải khác, công an sẽ cấp lại biển này. Còn trường hợp anh A mua một ô tô con thì phải làm thủ tục đăng ký, cấp biển mới.

Tương tự, anh B đang sở hữu xe máy Honda Dream 98 phân khối, biển số của xe này được định danh. Anh B bán xe Honda Dream, nộp lại biển số và đăng ký xe cho cơ quan công an. Khi anh B mua một xe khác có cùng phân khối thì được cấp lại biển số cũ, còn anh B mua xe máy trên 175 phân khối thì phải đăng ký và cấp biển số mới.