Thủ tục sang tên khi mua bán xe từ ngày 15/8/2023

Thủ tục sang tên khi mua bán xe từ ngày 15/8/2023 1

Trước đây, khi mua bán xe sang tên xe cho người khác thì thủ tục đăng ký sang tên xe chỉ cần hợp đồng mua bán xe, khai và nộp thuế trước bạ, hồ sơ sang tên và nhận giấy đăng ký xe mới theo lịch hẹn từ cơ quan công an là xong. Tuy nhiên, kể từ ngày 15-8 với việc thay đổi của biển số định danh, tôi thắc mắc thủ tục đăng ký sang tên sẽ được thực hiện như thế nào?

Thủ tục sang tên khi mua bán xe từ ngày 15/8/2023 sẽ áp dụng theo các quy định mới tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, trong đó có 05 điều người dân cần đặc biệt lưu ý

1. Bán xe được giữ lại biển số xe

2. Phải thu hồi biển số trong 30 ngày nếu không sẽ bị phạt

3. Nộp hồ sơ thu hồi biển số, sang tên trên cổng dịch vụ công

4. Được dùng tài khoản định danh thay cho CCCD khi sang tên xe

5. Các bước sang tên xe mới nhât

Thủ tục sang tên khi mua bán xe từ ngày 15/8/2023 2
Đăng ký xe ô tô – otoso1

Theo quy định mới bán xe có được giữ lại biển số xe không?

Khi bán xe cho người khác, chủ cũ vẫn được giữ lại biển số để cấp lại khi đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Cụ thể, tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và sẽ cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong 05 năm kể từ ngày thu hồi. Nếu quá thời hạn trên mà chủ biển số chưa đăng ký xe mới thì biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Phải thu hồi biển số trong 30 ngày nếu không sẽ bị phạt?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi.

Chủ xe phải làm thủ tục thu hồi trong 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

Nếu quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi.

Đồng thời, chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Nộp hồ sơ thu hồi biển số, sang tên trên cổng dịch vụ công?

Trước đây, chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền phải trực tiếp nộp giấy đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để thu hồi đăng ký xe và biển số theo Điều 16 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Tuy nhiên theo quy định mới tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe sẽ kê khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công).

Được dùng tài khoản định danh thay cho CCCD khi sang tên xe đúng không?

Căn cứ tại Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe như sau:

Hồ sơ thu hồi bao gồm:

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ của chủ xe là cá nhân: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu.

– Giấy tờ của chủ xe là tổ chức: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công; trường hợp tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì xuất trình thông báo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

– 02 bản chà số máy, số khung xe.

– Chứng nhận đăng ký xe.

– Biển số xe.

– Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó;

– Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

– Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe bao gồm:

– Giấy khai đăng ký xe.

– Giấy tờ của chủ xe là cá nhân: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu.

– Giấy tờ của chủ xe là tổ chức: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công; trường hợp tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì xuất trình thông báo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

– Chứng từ lệ phí trước bạ.

– Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng tài khoản định danh thay cho Căn cước công dân khi thực hiện thủ tục sang tên xe.

Các bước thực hiện sang tên xe ra sao?

Trình tự sang tên xe thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Bước 1: Bên bán xe thu hồi đăng ký, biển số xe

Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe):

– 01 bản trả cho chủ xe;

– 01 bản lưu hồ sơ xe;

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

Bước 2: Bên mua xe thực hiện đăng ký sang tên, di chuyển xe

– Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe kê khai giấy khai đăng ký xe; đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến.

– Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số theo quy định.

– Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe.