Bị mất cắp xe có tìm lại được xe nhờ biển số định danh

Bị mất cắp xe có tìm lại được xe nhờ biển số định danh 1

Biển số 5 số chưa sang tên mặc định là biển số định danh của người đứng tên trên giấy đăng ký xe sau ngày 15.8. Do đó, người bị mất cắp xe có cơ hội tìm lại xe trong trường hợp dưới đây.

Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, từ ngày 15.8 biển số được cấp và quản lý theo mã định danh, gọi là biển số định danh. Khi bán xe, chủ xe phải giữ lại biển số, đăng ký xe (cà vẹt) và nộp cho công an làm thủ tục thu hồi.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho người khác.

Bị mất cắp xe có tìm lại được xe nhờ biển số định danh 2

Bị mất cắp xe có tìm lại được xe nhờ biển số định danh

Bạn đọc Dung Nguyên đặt câu hỏi: Tôi bị mất cắp xe máy 6 – 7 năm trước. Có báo công an nhưng không có còn giữ giấy tờ thì sao?

Trả lời câu hỏi này, một cán bộ CSGT phụ trách đăng ký xe tại TP.HCM cho biết, từ ngày 15.8, hệ thống đăng ký xe đã tự động mặc định biển số 5 số chưa làm thủ tục thu hồi là biển số định danh của người đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Trường hợp bị mất cắp xe máy trước ngày 15.8, người dân cần trình báo với công an để nhập lên hệ thống “xe bị mất cắp” và làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Thông tư 24 cho phép người dân được sang tên chính chủ xe mua bán qua nhiều đời chủ mất giấy tờ. “Trong quá trình này, nếu phát hiện số khung, số máy hay biển số khớp với thông tin về xe bị mất cắp đã có người trình báo trước đó, cơ quan chức năng sẽ mời người đứng tên trên hệ thống (chủ cũ) lên làm việc. Nhờ vậy, chủ xe có cơ hội tìm lại xe đã bị mất cắp nếu người đang sở hữu xe kia đi làm thủ tục sang tên”, vị này giải thích.

Khoản 3 Điều 23 Thông tư 24 quy định các trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe: “Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được xe hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe”.

Xe bị mất cắp, làm thế nào để được giữ lại biển số định danh?

Tại khoản 1 Điều 39 của Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. 

Vậy trong trường hợp bị mất trộm xe mà vẫn chưa/không tìm thấy, chủ xe có được sử dụng lại biển số đó không?

Trả lời:

Luật sư Quách Thành Lực, Trưởng văn phòng Luật sư Pháp Trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Điều 23 Thông tư 24 của Bộ Công an, xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ thì chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để gắn cho một xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Về thủ tục thu hồi biển số định danh đối với xe bị mất, chủ xe cần kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe, một bản trả cho chủ xe, một bản lưu hồ sơ xe.

Khi người dân thực hiện thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe thì biển số đó sẽ được lưu trữ vào kho dữ liệu điện tử. Biển số xe đó cũng sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho một xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Sau 05 năm, nếu chủ xe không có nhu cầu sử dụng lại, biển số sẽ được thu hồi, lưu vào kho biển số để cấp lại cho người khác.

Như vậy, sau khi làm thủ tục thu hồi, trong thời hạn 05 năm mà người dân mua lại xe mới, cùng chủng loại thì sẽ được cấp lại biển số cũ để đăng ký cho xe mới.