So sánh Honda BR-V với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross

So sánh Honda BR-V với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross

17:07 | 04/07/2023

Tương đương về trang bị và giá bán, nhưng so sánh Honda BR-V bản G trội hơn các đối thủ Mitsubishi Xpander AT Premium và Toyota Veloz Cross CTV.

So sánh Honda BR-V với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross 1

So sánh Honda BR-V với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross 2

So sánh Honda BR-V với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross 3

Honda BR V có gì để đấu với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross?
Honda BR-V so sánh về tính năng an toàn thì hơn các đối thủ.

‘);
child.slice(half).wrapAll(”);
$(‘#outstream-ureka’).insertAfter($(‘#divfirst’));
})

Tùng Thiện

Theo LĐCĐ