Chủ sở hữu xe phải thực hiện thủ tục để cấp đổi biển số xe trong các trường hợp biển số xe bị, mất bị hỏng, bị mờ hay bị gẫy.

Dịch vụ làm hai biển số dài cho ôtô 

Dịch vụ làm biển số xe máy

Trường hợp biển số xe bị mất do đánh rơi hay do bị trộm cắp thì chủ sở hữu xe phải thực hiện thủ tục để cấp lại biển số xe cho mình theo quy định tại Điều 15 Thông tư 15/2014/TT-BCA.

Chủ sở hữu xe phải chuẩn bị như sau: hồ sơ cấp đổi, cấp lại biển số bị mất, bị hỏng, mờ, bị trộm cắp theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu xe bị mất biển số do bị trộm cắp hoặc vì lý do nào khác thì chủ sở hữu xe phải có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 15/2014/TT-BCA với các giấy tờ cụ thể sau: Bản tờ khai về đăng ký xe (theo mẫu quy định).

Các loại giấy tờ của chủ sở hữu xe, tùy vào chủ sở hữu xe là đối tượng nào sẽ phải nộp các loại giấy tờ tương ứng theo quy định, cụ thể như sau:

Nếu chủ xe là người Việt Nam, phải xuất trình các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân của công dân hoặc chứng minh công an, bộ đội (có kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị); Thẻ học viên, sinh viên kèm theo giấy giới thiệu của trường nếu chủ sở hữu của xe là sinh viên.

Trường hợp chủ xe là người Việt định cư ở nước ngoài quay về nước để sinh sống hay làm việc cần phải có sổ tạm trú (hoặc sổ hộ khẩu), hộ chiếu (hoặc giấy tờ khác thay thế). Nếu là người nước ngoài thì phải xuất trình thẻ thường trú, tạm trú và giấy phép lao động, giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Trong trường hợp nếu chủ xe là tổ chức thì người đến thực hiện cấp đổi biển số xe phải trình chứng minh nhân dân của họ kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức.

Trường hợp đối với phương tiện thuộc cơ quan, tổ chức quốc tế, ngoại giao, lãnh sự và nhân viên nước ngoài thì ngoài cần có thêm các loại giấy tờ như công hàm, chứng minh thư ngoại giao, công vụ và giấy giới thiệu của Cục lễ tân, Sở Ngoại vụ.

Rơi mất biển số xe xin cấp lại như thế nào? 2

Chủ sở hữu xe phải nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp đổi, cấp lại biển số.

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 15/2014/TT-BCA (Sửa đổi tại Thông tư 67/2017/TT-BCA), thẩm quyền cấp đổi, cấp lại biển số xe được xác định như sau:

Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp lại, cấp đổi biển số xe đối với các phương tiện thuộc đối tượng đăng ký tại cơ quan này.

Phòng Cảnh sát giao thông có thẩm quyền thực hiện cấp lại hoặc cấp đổi biển số xe đối với các phương tiện thuộc đối tượng do Phòng tổ chức đăng ký xe.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đầy đủ và đúng các loại giấy tờ theo quy định và ghi giấy hẹn thời gian cấp cho người yêu cầu. Riêng trường hợp nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, người thụ lý hồ sơ phải hướng dẫn cho người nộp kịp thời bổ sung hoặc sửa đổi theo đúng quy định.

Về nguyên tắc, sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ của người yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện cấp ngay biển số cho người yêu cầu trừ trường hợp phải chờ sản xuất biển thì thời hạn cấp biển được quy định không được quá 7 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BCA).