Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ

Đổi biển số dài 2021

Theo quy định mới tại Thông tư 58, xe ô tô sẽ được gắn 2 biển số ngắn với kích thước chiều cao là 165mm, chiều dài là 330mm. Với xe có thiết kế không lắp được biển số ngắn thì sẽ đổi sang 2 biển số dạng dài có kích thước chiều cao là 110mm, chiều dài 520mm; hoặc một biển số ngắn và một biển số dài. Chủ xe phải chịu kinh phí phát sinh.

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 12

Thủ tục đổi biển số xe

Muốn đổi lại biển số xe thi chủ sở hữu xe phải làm thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật và bắt buộc phải gồm có những loại giấy tờ sau:

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 13

– Giấy khai đăng ký đổi lại biển số xe tờ khai này sẽ theo mẫu quy định của pháp luật chứ người yêu cầu không cần phải chuẩn bị trước khi đi làm thủ tục.

– Khi đi làm thủ tục chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền phải mang theo Giấy chứng nhận đăng ký xe hay còn gọi là cà vẹt xe và nộp lại Giấy chứng nhận đó cho cơ quan có thẩm quyền cấp đổi lại biển số xe để thực hiện việc kiểm tra thông tin biển số xe đó có đúng với thông tin có trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe không.

– Nộp lại biển số xe cũ cần phải đổi

Khi đi làm thủ tục đăng ký thay đổi lại biển số xe thì cá nhân không cần phải mang xe đi kiểm tra mà chỉ cần mang biển số cần phải thay đổi đi để nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên phải nộp lại bản số máy, số khung của xe.

Làm thủ tục thay đổi biển số xe thì biển số xe cũ có thể được giữ lại nguyên số cũ nếu là biển số là năm số, nếu biển đó là biển ba hay bốn số sẽ được đổi sang biển năm số. Như vậy tùy theo loại biển số được cấp trước đó để được giữ nguyên biển số hay thay đổi.

Đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 14

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới theo đúng quy định của pháp luật, nhanh, thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý.

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 15

Bạn đang có chiếc xe ô tô mang biển số theo mẫu biển số mẫu cũ giờ muốn đổi sang mẫu biển số mới theo Thông tư 58 ngày 1/8/2020, với  biển số dài có kích thước chiều cao là 110mm, chiều dài 520mm hoặc biển số ngắn với kích thước chiều cao là 165mm, chiều dài là 330mm. Bạn không có thời gian đi đổi, hay liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn đổi với thời gian nhanh nhất, chi phí rẻ nhất và thủ tục vô cùng đơn giản.

Đổi biển số form mới về form cũ

Dịch vụ đổi biển số form mới và biển số form cũ cho khách hàng có nhu cầu, thủ tục đơn giản, nhan gọn, cho phí hợp lý.

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 16

Bạn mới mua xe và có biển số form mới, giờ bạn muốn đổi lại biển số mẫu cũ cho quen mắt, chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đấy với thơi gian nhanh, thủ tục đơn giản.

Đổi biển số vàng

Biển số vàng là biển số cho các xe hoạt động kinh doanh vận tải được cấp biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z (thực hiện từ ngày 1-8).

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 17

Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký trước ngày Thông tư 58 có hiệu lực phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31-12-2021.

Nhận đổi biển số vàng cho khách hàng có nhu cầu đổi từ biển số nền trắng sang biên số nên vàng với thời gian nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất.

Quy định về biển số xe

Theo quy định mới tại Thông tư 58, xe ô tô sẽ được gắn 2 biển số ngắn với kích thước chiều cao là 165mm, chiều dài là 330mm.

Với xe có thiết kế không lắp được biển ngắn, thì đổi sang 2 biển số dạng dài có kích thước chiều cao là 110mm, chiều dài 520mm; hoặc một biển số ngắn và một biển số dài.

Bảng so sánh biển số mẫu cũ và biển số mẫu mới:

Tiêu chí

Quy định cũ (Thông tư 15)

Quy định mới (Thông tư 58)

Chất liệu Bằng kim loại, có sơn phản quang, ký hiệu bảo mật; đối với biển số xe đăng ký tạm thời được in trên giấy Bằng kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm, riêng biển số xe đăng ký tạm thời được in trên giấy.
Kích thước biển số ô tô Ô tô có 2 biển (1 dài, 1 ngắn), kích thước như sau:

– Loại biển số dài có chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm

– Loại biển số ngắn có chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm.

Trường hợp thiết kế của xe không lắp được 1 biển ngắn và 1 biển dài thì được đổi sang 2 biển số dài hoặc 2 biển số ngắn

Ô tô được gắn 2 biển số ngắn, kích thước: Chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm.

Trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc thù của xe không lắp được 02 biển ngắn được đổi sang 2 biển số dài, kích thước: Chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm hoặc 01 biển số ngắn và 01 biển số dài

Kích thước biển số xe máy Biển số xe mô tô, gồm 1 biển gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm Xe mô tô được cấp biển số gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm
Màu biển – Xe cơ quan Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước…: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sử dụng lần lượt một trong các chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M

– Xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu “CD”

– Xe cá nhân, doanh nghiệp: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z

–  Xe của khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế: Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế – thương mại đặc biệt

– Xe cơ quan Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước…: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M

– – Xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh: Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu “CD”

– Xe cá nhân, doanh nghiệp: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z

– Xe của khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế: Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế – thương mại đặc biệt

– Xe hoạt động kinh doanh vận tải: Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z

Chữ và số trên biển số ô tô – Chiều cao của chữ và số: 80 mm

– Chiều rộng của chữ và số: 40 mm

– Nét đậm của chữ và số: 10 mm.

– Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm. Riêng khoảng cách giữa các số với số 1 là 20 mm

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 18
Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 19
– Chiều cao của chữ và số: 63 mm

– Chiều rộng của chữ và số: 38 mm

– Nét đậm của chữ và số: 10 mm

– Nét gạch ngang dưới Công an hiệu ở biển số dài có kích thước: dài 14mm; rộng 10mm

– Dấu chấm (.) phân cách giữa ba số thứ tự đầu với hai chữ số thứ tự sau có kích thước 10mm x 10mm.

Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm

Nét chính bên trái số 1 cách chữ và số khác là là 29mm. Nét chính bên trái giữa 2 số 1 cạnh nhau là 48mm

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 20
Chữ và số trên biển số xe máy – Chiều cao của chữ và số: 55 mm

– Chiều rộng của chữ và số: 22 mm.

– Nét đậm của chữ và số: 7 mm.

– Khoảng cách giữa các chữ và số: 5 mm. Khoảng cách giữa các số thứ tự đăng ký là 12 mm

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 21
– Chiều cao của chữ và số: 55 mm

– Chiều rộng của chữ và số: 22 mm

– Nét đậm của chữ và số: 7 mm

– Nét gạch ngang dưới cảnh sát hiệu có kích thước: dài 12mm; rộng 7mm

– Dấu chấm (.) phân cách giữa ba số thứ tự đầu với hai chữ số thứ tự sau có có kích thước: 7mm x 7mm

Nhận đổi biển số mẫu cũ sang mẫu mới & biển số form mới về form cũ 22
Vị trí ký hiệu trên biển số ô tô – Biển số dài: Cảnh sát hiệu dập phía trên của gạch ngang, cách mép trên biển số 5 mm

– Biển số ngắn: Cảnh sát hiệu được dập ở vị trí giữa, số ký hiệu địa phương đăng ký, cách mép trái biển số 5 mm

– Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối giữa biển số

– Khoảng cách giữa các chữ và số: 10 mm

Nét chính bên trái số 1 cách chữ và số khác là là 29mm. Nét chính bên trái giữa 2 số 1 cạnh nhau là 48mm

– Đối với biển số dài: Công an hiệu dập phía trên của gạch ngang, mép trên Công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và số

– Đối với biển số ngắn: Công an hiệu được dập ở vị trí giữa 2 hàng chữ, số trên và dưới, cách mép trái 5mm

Vị trí ký hiệu trên biển số xe máy Cảnh sát hiệu được dập ở vị trí phía trên gạch ngang hàng trên của biển số, cách mép trên của biển số 5mm – Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối giữa biển số

– Công an hiệu được dập ở vị trí phía trên gạch ngang hàng trên của biển số, cách mép trên của biển số 5mm

– Khoảng cách giữa các chữ và số:

+ Ở hàng trên: Khoảng cách giữa các chữ và số là 5mm; Nét chính bên trái số 1 cách chữ và số bên cạnh là 16mm; Khoảng cách nét chính bên trái giữa 2 số 1 cạnh nhau là 27mm

+ Ở hàng dưới: Khoảng cách giữa các chữ và số là 10mm; Nét chính bên trái số 1 cách số bên cạnh là 21mm; Khoảng cách nét chính bên trái giữa 2 số 1 cạnh nhau là 32mm

Có thể thấy, biển số xe được đăng ký theo Thông tư 58 có một số điểm khác so với trước đây, đặc biệt là xe ô tô, có chiều cao và chiều rộng đều nhỏ hơn trước. Vì thế, người dân có thể dễ dàng nhận ra những biển số xe được đăng ký hoặc đổi thời gian gần đây.