Theo quy định hiện nay khi bạn mua xe cũ khác tỉnh thì để sang tên xe bạn sẽ phải làm thủ tục rút hồ sơ gốc sau đó làm thủ tục sang tên xe.

Quy định về thủ tục rút hồ sơ gốc

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định như sau:

“Điều 12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe”.

Như vậy, bạn cần đến cơ quan công an đã cấp đăng ký xe cho mình trước đó để làm thủ tục rút hồ sơ gốc, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Giấy tờ của chủ xe
  • Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
  • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe

Về nơi nộp hồ sơ rút hồ sơ gốc

Căn cứ theo quy định trên thì bạn cần đến cơ quan công an đã cấp đăng ký xe của người bán cho bạn trước đó để làm thủ tục rút hồ sơ gốc. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn mua lại xe máy nên căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BCA  quy định như sau:

“Điều 3. Cơ quan đăng ký xe

3. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này).”

Như vậy, theo quy định này thì bạn đến công an huyện nơi người bán xe cho bạn đăng ký thường trú để làm thủ tục rút hồ sơ gốc

Thời hạn giải quyết thủ tục rút hồ sơ gốc

Thời hạn giải quyết rút hồ sơ gốc quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BCA như sau:

“Điều 4:Thời hạn cấp đăng ký biển số xe

2. Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

Như vậy, quy định cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Do đó, thời hạn để giải quyết rút hồ sơ gốc cho xe là không quá 2 ngày làm việc.

Về thủ tục sang tên xe sau khi đã rút hồ sơ gốc

Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư số 15/2014/TT-BCA , cụ thể như sau:

“Điều 13. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

1. Chủ xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Hồ sơ gốc của xe theo quy định.”

Như vậy, khi đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến, bạn đến cơ quan công an nơi mà bạn có hộ khẩu, xuất trình giấy tờ của chủ xe và nộp hồ sơ gồm:

  • Giấy khai đăng ký xe .
  • Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định
  • Giấy khai sang tên xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
  • Hồ sơ gốc của xe theo quy định

Dịch vụ rút hồ sơ gốc xe ô tô, xe máy