Ford Territory

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Ford Territory trong đô thị là 9 lít/100km, ngoài đô thị tiêu hao 4.9L/100km,