Đổi biển số xe từ 4 số sang 5 số

Đổi biển số xe từ 4 số sang 5 số 1

Đổi biển số xe từ 4 số sang 5 số chỉ là một thủ tục hành chính, không làm mất hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định của việc đăng kiểm trước đó.

Theo Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08, khi đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số xe cũ, trừ trường hợp biển loại 3, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển để đổi sang biển 5 số.

Đổi biển số xe từ 4 số sang 5 số 2

Mặt khác, nếu xe đã đăng ký, cấp biển số nhưng chủ xe đã làm thủ tục sang tên, di chuyển đi địa phương khác nay đề nghị đăng ký lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại và giữ nguyên biển số cũ (biển số cũ là biển 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì cấp đổi sang biển 5 số).

Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe khi: Biển số bị mờ, gãy, hỏng hoặc bị mất hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số…

Như vậy căn cứ vào các quy định nêu trên, chỉ phải đổi từ biển 4 số sang 5 số khi:

– Chủ xe có nhu cầu đổi biển 4 số sang biển 5 số.

– Bắt buộc phải đổi biển khi đăng ký sang tên, cấp lại đăng ký xe, biển số xe.

Đổi biển xe 4 số sang 5 số có cần phải đăng kiểm lại

Theo Điều 1 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, các phương tiện giao thông cơ giới trừ xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo và các loại xe tương tự; xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định.

Đổi biển số xe từ 4 số sang 5 số 3

Nếu xe cơ giới kiểm định đạt yêu cầu thì sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (giấy chứng nhận kiểm định) và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (tem kiểm định).

Cũng theo Khoản 6 Điều 9 Thông tư này, giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định sẽ hết hiệu lực khi:

– Xe đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định mới.

– Đã có khai báo mất của chủ xe.

– Đã có thông báo thu hồi của các đơn vị đăng kiểm.

– Xe cơ giới bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

– Thông số kỹ thuật thực tế của xe không phù hợp với thông số kỹ thuật trên giấy chứng nhận kiểm định.

Mặt khác, việc đổi biển xe ôtô từ 4 sang 5 số chỉ là thủ tục hành chính và hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Do đó, việc đổi biển số trong trường hợp này sẽ không làm mất hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định.

Nếu như giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định còn thời hạn thì chủ xe khi đăng ký đổi biển số sẽ không phải đăng kiểm lại, trừ trường hợp muốn đăng kiểm trước thời hạn.