Dịch vụ cấp lại biển số xe bị mất, bị rơi, bị hư hỏng… rất đơn giản. Ngay sau khi phát hiện biển số bị mất, hỏng, chủ xe nên thực hiện thủ tục xin cấp lại biển số xe ngay để tránh bị xử phạt cũng như gặp các rắc rối không đáng có. Hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để làm dịch vụ làm lại biển số xe với thời gian nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất, tiết kiệm thời gian đi lại và thời gian chuẩn bị giấy tờ.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu các quy trình và giấy tờ cần thiết để chủ xe có thể tự xin cấp lại biển số xe:

Dịch vụ cấp lại biển số xe - otoso1

Quy trình cấp lại biển số xe 

Bước 1: Chủ sở hữu xe nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp đổi, cấp lại biển số.

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 15/2014/TT-BCA (Sửa đổi tại Thông tư 67/2017/TT-BCA), thẩm quyền cấp đổi, cấp lại biển số xe được xác định như sau:

  • Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp lại, cấp đổi biển số xe đối với các phương tiện thuộc đối tượng đăng ký tại cơ quan này.
  • Phòng Cảnh sát giao thông có thẩm quyền thực hiện cấp lại hoặc cấp đổi biển số xe đối với các phương tiện thuộc đối tượng do Phòng tổ chức đăng ký xe.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra giấy tờ, hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đầy đủ và đúng các loại giấy tờ theo quy định và ghi giấy hẹn thời gian cấp cho người yêu cầu. Riêng trường hợp nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, người thụ lý hồ sơ phải hướng dẫn cho người nộp kịp thời bổ sung hoặc sửa đổi theo đúng quy định.

Bước 3: Thực hiện cấp đổi, cấp lại biển số xe cho người có yêu cầu

Về nguyên tắc, sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ của người yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện cấp ngay biển số cho người yêu cầu trừ trường hợp phải chờ sản xuất biển thì thời hạn cấp biển được quy định không được quá 7 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BCA).

Thời gian đợi khoảng 2-3 ngày thì có kết quả và chúng ta đi lấy biển số mới theo đúng trên giấy hẹn nhé.

Chú ý là biển sổ bây giờ có mẫu mới nhé, còn mẫu cũ thì là biển giả đó nên các bác lưu ý nhé.

Hồ sơ cấp lại biển số xe 

+ Mẫu đơn xin cấp lại biển số xe máy, đơn xin cấp lại biển số xe ô tô (có thể lên cơ quan có thẩm quyền để xin.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe;

+ Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Giấy tờ khác có giá trị tương đương (mang bản gốc để xuất trình trong quá trình tiến hành thủ tục).

Thời gian cấp lại biển số xe

Thời gian cấp lại biển số không vượt quá 7 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ đầy đủ và chính xác thay quy định của nhà nước.

Lệ phí cấp lại biển số xe

+ Lệ phí thủ tục đối với xe máy: Theo quy định của nhà nước

+ Lệ phí thủ tục đối với xe ô-tô: Theo quy định của nhà nước

Mức phạt khi đi đường không có biển số xe

+ Điều khiển xe ô tô không gắn biển số phạt người điều khiển: 2.000.000 – 3.000.000 vnd

+ Điều khiển xe mô tô, xe máy không gắn biển số phạt người điều khiển: 300.000 – 400.000 vnd

+ Chủ xe mô tô, xe gắn máy Đưa phương tiện không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) tham gia giao thông: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

Đơn xin cấp lại biển số xe

MẪU TỜ KHAI ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ  XE

Họ và tên chủ sở hữu:……….……………………………………………………………………

Số giấy CMND hoặc hộ chiếu…………………………………………………………………….

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……………………………………………………………

Số CMND hoặc hộ chiếu……….………………………………………………………..……

Ngày cấp:……………………………….Nơi cấp……….…………………….……..

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng:……………………………..Màu sơn……………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………..…..……Công suất …………….…..…

Nước sản xuất:……………………………………..Năm sản suất…….…………

Số động cơ:……………………………………..…. Số khung…….………..……

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………………..Trọng lượng………….….…

Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải………………………

cấp đăng ký, biển số ngày…..tháng ……năm…….

Biển số đã đăng ký:

Lý do xin đổi, cấp lại:………………………………………………………………………………..

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp …………………….. cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

…….…ngày……….tháng…… năm………

Người khai ký tên

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)                                                    (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

 

 

– Cấp theo Số biển số cũ: …………………….cấp đổi              cấp lại       ngày…..tháng……..năm……

 

Cán bộ làm thủ tục                 Trưởng phòng duyệt                Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký tên, đóng dấu)

Dịch vụ cấp lại biển số xe

Dịch vụ cấp lại biển số xe bị mất, bị rơi, bị hư hỏng, mất biển số xe … giúp khách hàng nhanh chóng được cấp lại biển số xe của mình mà không tốn thời gian chờ đợi, thời gian đi lại, với thủ tục vô cùng đơn giản…

Dịch vụ làm lại biển số xe cam kết với thời gian nhanh nhất, chi phí tốt nhất và thủ tục đơn giản nhất, chất lượng đảm bảo.