Cập nhật các điểm đăng ký xe ô tô, xe máy mới nhất

Cập nhật các điểm đăng ký xe ô tô, xe máy mới nhất 1

Kể từ ngày 21.5.2022, Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi quy định về các điểm đăng đăng ký xe tại Hà nội theo Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực pháp luật. Người dân có thể đăng ký xe theo địa điểm dưới đây.