Biển số ôtô đẹp đang được quan niệm, định giá như thế nào?

Biển số ôtô đẹp đang được quan niệm, định giá như thế nào? 1

Khi người dùng muốn sở hữu biển số ôtô đẹp mà người khác đã bấm được thì phải mua cả chiếc xe ôtô có gắn biển số đó. Như vậy, giá trị của nhiều chiếc xe có thể là giá xe cộng với giá biển số gắn với nó.