Định giá không rẻ và được tính thuế như xe con nhưng Ford Ranger Raptor vẫn trong tình trạng “xe về tới đâu hết tới đó”. Hành trình trải nghiệm vừa qua đủ hé lộ những điểm khiến siêu bán tải này ghi điểm với “dân chơi” thực thụ.

11 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 211 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 311 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 411 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 511 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 611 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 711 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 811 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 911 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 1011 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 1111 điểm 'chất' nhất của Ford Ranger Raptor siêu bán tải 12